Схема работы затвора со скобой Генри

Схема работы затвора со скобой Генри